Κατασκευές

Το επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό μας εξοπλισμένο τεχνολογικά, τεχνικά και συνεχώς ενημερωμένο σε σχέση με τα ποιό σύχρονα υλικά και τάσεις του design μπορεί να υλοποιήσει έργα υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στην ποιότητα του σχεδιασμού και κατασκευαστικού τομέα. Εκτιμήσεις, διακοσμήσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, συντηρήσεις-ανακαινήσεις καθώς επίσης και εκδόσεις αδειών και πιστοποιητικών παντός είδους για το ακίνητο. Αναλαμβάνει να αποκαταστήσει κάθε είδους ζημιά μικρή ή μεγάλη.

facebook-button

Copyright © The Red Real Estate. All rights reserved.